Výrobní proces

Historie bednářství

Prastaré řemeslo bednářské dějinami svými v Čechách pamatuje se již ze 14. století; z pozdějších věků pak dochovalo si jako historickou upomínku staroslavné artikule a různá nařízení, jako listina o mravech řemesla z r. 1597, artikule a statuty z r. 1669 a generální artikule cechovní z r. 1739, obnovené r. 1826.

Roku 1783, sloučili se veškeří mistři bednářští tří měst pražských v jeden cech a prácě sto let po té spojilo se pražské společenstvo s předměstkými mistry v jednu korporaci. Zmínky zasluhuje též, že právě dne 26. července r. 1891 byla ve společenstvu bednářů z Prahy a okolí oslavena památka stoletého trvání praporu, který zřízen byl v památném roce 1791 za příčinou korunovace českého krále Leopolda II.

Citace je uvedena z průvodce národní výstavy v praze roku 1893 sepsána Ant. V. Beneš.